IDEA

Początek
Nasza historia zaczyna się w 2013 roku… Jeszcze nie pojawiła się Fundacja, ale wszystko ma gdzieś swój początek.
To był prosty pomysł… który wykiełkował w pewnej Korporacji. Pieczemy ciastka a dochód przekażemy Stowarzyszeniu, które od 1987 udzielało się na rzecz ubogich, chorych, samotnych, także w kryzysie bezdomności.
Spotkanie z założycielką warszawskiego Stowarzyszenia przekazanie Darowizny to kamień węgielny w tej historii. To dało siłę na dalsze działania i inicjatywy. Akcja nie była oczywiście jednorazowa.


Idea
W 2015 roku powołano do życia Fundację QUEST. Nazwa doskonale oddaje ideę. Quest to poszukiwanie, zadanie do wykonania, dążenie.
Działanie
Jest tak wiele potrzeb, jest tak wiele inicjatyw społecznych. Ale My jesteśmy fundacją współwspierającą. Od 2019 to aktywne wsparcie Domu Boudena przy Dojazdowej 3, w Warszawie.
To pomoc w remoncie budynków, prace naprawcze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Hospicjum. To także wybudowanie z palet podniesionych grządek w ogrodzie, który powstał w 2023.
To aktywny udział w kwestach i zbiórkach na potrzeby Hospicjum i Stowarzyszenia.